Interaktive video slutfört

Du har slutfört den här interaktiva videon. Om du gick på videokursen på en lärplattform (LMS), då har dina resultat sparats.

Score screen

You completed (a part of) this interactive video. Here you can see your (preliminary) results.


Dina poäng:
Maximala poäng:
Resultaten:
Procentpoäng till att klara:
Laddar
0:00 / 0:00

Matcha Kontraktet Interaktiv

Multiproduktion Norden AB

Transkription