Etkileşimli video tamamlandı

Bu etkileşimli videoyu tamamladınız. Bu videoyu bir öğrenme yönetim sistemiyle izlediyseniz sonuçlar kaydedilmiştir.

Puan ekranı

Bu etkileşimli videoyu (kısmen) tamamladınız. Burada (ön) sonuçlarınızı görebilirsiniz.


Puan:
Maksimum puan:
Sonuç:
Başarı için yüzde:
Ara belleğe alınıyor
0:00 / 0:00

TEMEL MÜZİK KAVRAMLARI SUNUSU (WEB2 araçları)

Personal container - Mustafa Aytaç AKSOY


Sevgili Kenan Çete öğretmenim rehberliğinde hazırlamış olduğum ödev sunum

Metne çevirme