Interactive video completed

Congrats, you have completed this interactive video. If you've followed this video through an LMS, then the results have been saved.

Score screen

You completed (a part of) this interactive video. Here you can see your (preliminary) results.


Score:
Maximum score:
Result:
Percentage to succeed:
Buffering
0:00 / 0:00

Yến, tạ, tấn (Chuyện của Lan)

Personal container - ti ti


Sự quay lại của Cùng học giỏi toán với một video có chất lượng nội dung, hình ảnh tốt hơn. Đây cũng là một món quà của Cùng học giỏi toán gửi đến các con học sinh và các vị phụ huynh.

Transcription