Buffering
0:00 / 0:00

Yến, tạ, tấn (Chuyện của Lan)

Personal container - ti ti


Sự quay lại của Cùng học giỏi toán với một video có chất lượng nội dung, hình ảnh tốt hơn. Đây cũng là một món quà của Cùng học giỏi toán gửi đến các con học sinh và các vị phụ huynh.

Transcription