Oan it bufferjen
0:00 / 0:00

Praat Mar Frysk

HiHaHo


Mei har famylje en freondinnen sms't en mailt Doutzen Kroes altyd yn it Frysk. Mar topmodel Doutzen Kroes fan Eastermar docht noch mear; sy is it nije gesicht ...

Transkripsje